EMSH është një emër që vjen si produkt i EuroMetal Shkëmbi. Në bazë të kulturës artizanale dhe angazhimit të familjes Shkëmbi, kjo kompani ka kontribuar në transformimin prej nje koncepti artizanal në nje produkt industrial.

E krijuar ne vitin 1995 , EMSH ështe nje kompani lider ne tregun Shqiptar ne prodhimin e dyerve te sigurise dhe lider ne prodhimin & shitjen e dyerve per aplikeme ne ambinete te jashte .

Kompania harton, prodhon dhe teston dyert e saj në Shqipëri dhe në të gjitha hapesirat qe i orienton tregu. Tregu shqiptar e njeh EMSH si një lider në një game te gjere produktesh kualitative.

EMSH prodhon dyer të përshtatura me standardet më të larta të cilësisë. Të gjitha produktet baze te perdorura nga Emsh janë të certifikuara:  Fortesia (Klasi 1,2, 3 & 4), izolimi akustik, izolimin termik, uji dhe era. Të gjitha fazat e prodhimit kryhen në kompani, kjo është forca që lejon krijimin e një produkti unik me nje dizajn të perzgjedhur. Qëllimi i EMSH është që të ofrojë zgjidhje për arkitektë dhe projektues të brendshëm përmes një shumëllojshmërie të gjerë të propozimeve teknike dhe estetike.