E.M.SH është pjesë e panairit që prej vitit 2003 dhe deri në vitin 2018 me disa bashkëpunimeve të frytshme si në kompani ashtu edhe në krijimin e pikave të reja të shitjes me shumicë dhe pakicë.