• Dyert kundra zjarrit janë rezistente ndaj temperaturave dhe tymërave.
  • Pjesa e brendshme është e përbërë nga material izolues me mbrojtje të ndryshme dhe me aksesorë në varësi të nevojave të klientit.
  • Fleta e derës është e përbërë nga llamarinë e galvanizuar 8/10 me trashësi 60 mm.
  • Kasa është e përbërë nga trashësi llamarine 15/10 e përforcuar nga të katër anët nga nje element metalik.
  • Bravë strandarte me cilindër e pajisur me kapak mbrojtës dhe shtrese celiku.
  • Dera është e pajisur nga një sistem antipanik i cili realizohet nga një dorezë me ulje vetëmbyllëse.

Me shume informacion rreth kesaj kategorie

VIDEO