Për më shumë detaje, na kontaktoni

Dërgo mesazhin

Adresa 1

Rr.”Niko Avrami”, Nd.2 H1, Nj.Bashkiake nr.4 , Kodi Postar 1007, Tiranë
+355 4 23 74 697
+355 69 20 90 634
+355 69 20 94 843
helidon.shkembi@emsh.al
robert.shkembi@emsh.al

Adresa 2

Autostrada Tiranë – Durrës, Km-10,  Tiranë
+355 69 60 84 512
+355 69 20 90 634
+355 69 20 94 843
helidon.shkembi@emsh.al
robert.shkembi@emsh.al
arben.ismailaj@emsh.al